ZiskejZdravi.cz

Biozahrada v červnu

Počasí v květnu nám letos přálo. Oproti minulým rokům možná více pršelo, což se příznivě projevilo na růstu vysazené a vyseté zeleniny, ale o to více je pak jaro náročné na odplevelování záhonků. Pokud nejste příznivci holé půdy, pak můžete vypletým plevelem pokrývat povrch půdy kolem rostlin a chránit tak povrch půdy před sluncem a vytvořit vhodné podmínky pro rostliny a půdní organizmy.

Také zakrytí půdy mulčovací textilíí je určitým kompromisem mezi zakrytím půdy a udržení porostu v bezplevelném stavu. Ekologičtější ale je určitě mulčovat povrch půdy rostlinami. Pozor musíme dávat, aby nevytvořily semena, které by nám pozemek zaplevelily.

Takže díky příznivému květnovému počasí máme vše potřebné vysázeno a vyseto a můžeme si trochu odpočinout, protože červen a zvláště jeho druhá polovina je takovým malým odpočinutím v práci na zahradě. Vše je vysázeno a hlavní období sklizně zeleniny je teprve před námi a pokud je v červnu příznivé počasí, tak máme i odpleveleno a oplečkováno. Máme také čas přemýšlet co ještě zaset pro podzimní sklizeň.

Zelenina

Věnujeme se závlaze, pletí, okopávání, kypření, případně jednocení a jiné práce. Sledujeme, jak nám rostliny rostou, zda nejsou napadány škůdci a podle toho přijímáme účinná bio opatření.

Dle potřeby a možností používáme hnojivé, podpůrné a léčivé postřiky a zálivky z výluhů, či zákvasů kopřivy, kostivalu, heřmánku, přesličky cibule ...(souhrnný přehled můžete najít v knize Česká biozahrada.

- venkovní stanoviště

Ve volné půdě můžeme sklízet a opět postupně vysévat, případně vysazovat tuto zeleninu. Pozor musíme dávat na vhodné odrůdy. Týká se to ředkvičky, ředkve, salátu, hrášku, kedlubny, mrkve, pórku, řepy salátové, vodnice, špenátu, endivie, čekanky salátové (hlávkové), kopru, ale také zelí, pekingského zelí, květáku, brokolice a kapusty. Ke konci měsíce ukončíme sklizeň chřestu a rebarbory.

Dále pro podzimní sklizeň vyséváme čínské a pekingské zelí, květák, zelí, fenykl, kadeřávek, kapustu růžičkovou, kukuřici cukrovou aj.

Vyvazujeme tyčková rajčata na jeden výhon a vylamujeme boční výhonky. Okurky na záhonech vyvazujeme do svislé polohy ke kolíkům, k síti nebo pletivu jako prevenci proti plísni okurkové. Rostliny po dešti rychleji osychají a nejsou tak snadno napadeny touto chorobou.Tyto rostliny také pokud možno z tohoto důvodu zaléváme ke kořenům. U melounů můžeme zaštipovat konce výhonů.

Sklízíme cibuli na zeleno, pažitku, mangold, petržel kadeřavou a bylinky. Ke konci měsíce můžeme sklízet první plody okurků nakladaček a salátovek, případně cuket a také jinou zeleninu, kterou jsme díky vhodnému počasí a našemu umu (zakrytí netkanou textilíí, použití černé mulčovací textilie ...) dokázali vypěstovat dříve ke sklizni než je obvyklé.

Ohrnujeme brambory.

- skleník, fóliovník, pařeniště

Ve sklenících a fóliovnících vyvazujeme rajčata, okurky a lilek. Paprice utvoříme účinnou oporu. U rajčat vylamujeme boční výhonky. Ke konci měsíce můžeme sklízet první plody rajčat okurků salátovek a nakladaček. Pokud jsme si zaseli mrkev a vysadili košťálovou zeleninu (květák, brokolici, kapustu ...) do krytých prostor, tak v tomto měsíci je můžeme již sklízet.- ochrana rostlin

Proti dřepčíkům škodícím na ředkvičkách, ředkvích a ostatní brukvovité zelenině můžeme použít netkanou textilii. Tuto textilii můžeme také použít proti housenkám bělásků a můr škodících na brukvovité zelenině, okurkách (květilka všežravá), cibuli (květilka cibulová), póru (vrtalka pórová, která má první nálet ke konci dubna a začátek května) a česneku (houbomilka česneková), mrkve (pochmurnatka mrkvová), případně u brambor (mandelinka bramborová) a jahodníku (květopas jahodníkový). Při použití netkané textilie musí mít rostliny dostatek prostoru pro růst. Dávat pozor, aby se nám pod ní nerozšiřovaly houbové choroby a plísně, musíme tedy větrat. U rostlin potřebující opylení květů (jahody, okurky...) musíme odkrytím zajistit přístup včel. Délka zakrytí rostlin se různí dle doby a délky náletů jednotlivých škůdců, což je odvislé i od průběhu počasí.

Proti mšicím a sviluškám můžeme použít Biool. Proti housenkám Biobit. Střídání zeleniny a vyšší biodiverzita také snižuje napadení chorobami a škůdci. K ničení molic ve skleníku se vyvěšují žluté lepové desky, na něž se létající molice chytají.

U brambor nás trápí mandelinky, které dokážou porost úplně zničit. Můžeme použít netkanou textilii nebo mandelinky sbírat, případně použít přípravku Novodor, který ale není v ekologickém zemědělství povolen, ale každý rok zjišťuje KEZ Chrudim zájem ekozemědělcú o tento přípravek, aby zajistil výjimku pro jeho použití.

Využíváme samozřejmě preventivních pěstitelských opatření, které jsou výše již zmíněny.

Ovocná zahrada

Začínáme sklízet první ovoce: jahody, třešně, rybíz, kamčatské borůvky...

Půdu okolo stromků nebo v pásech řady plečkujeme, okopáváme a zbavujeme plevelů, případně pokrýváme mulčem (drcená kůra nebo tráva...) pokud plochu okolo stromků nemáme zatravněnu.

- ochrana rostlin

Jakmile začnou třešně žloutnout, vyvěsíme do korun žluté lepové desky na vrtuli třešňovou. Proti pozdní červivost jablek a hrušek, kterou od července působí housenky obaleče jablečného můžeme použít několik postupů. Koncem června až počátkem července upevníme na kmeny asi 0,5 m nad zemí pásy z vlnité lepenky. V nich se ukryjí housenky, které vylezly z napadených plodů. Počátkem zimy pásy sejmeme a spálíme. V biologické ochraně můžeme použít postřiku přípravkem Biobit (Bacillus thuringiensis). Aby byl účinný, má být teplota v době postřiku nejméně 15 stupňů a housenky obaleče mají být v nejmladším vývojovém stadiu, což je zhruba 5 - 7 dní po vrcholu letové vlny určené podle feromonového lapače. Po prvním postřiku se pokračuje ve sledování náletu obaleče do feromonového lapače a obdobně se stanoví jeho případný další termín. Pokud se tyto lapače umístí ve vzdálenosti 20 m od sebe, lze samečky obaleče natolik vychytat, že samičky pak kladou neoplozená vajíčka a další ochrana není již nutná.

Okrasná zahrada

Okrasná zahrada nám již krásně kvete, ale přesto stále odplevelujeme, mulčujeme, zaléváme a hlavně se těšíme z té krásy kolem nás. A můžeme také přemýšlet o tom,jak je to v přírodě úžasně zařízeno, že jsou tu rostliny k užitku a také ke kráse. A při pohledu na lilie si můžeme připomenout text v Bibli o tom jak se Bůh stará o každého člověka o každou rostlinku o každé stvoření. V textu u Matouše v šesté kapitole od 26 verše se píše: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.

Cibule tulipánů a hyacintů jakmile zežloutnou listy, vyzvedneme ze země, osušíme a očistíme a až do podzimní výsadby je uchováme v suchu při teplotě kolem 20 stupňů. Je vhodné je přesazovat nejpozději za tři roky, které jsou obvyklé i pro přesazování narcisů.

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Příroda - v přírodě a na zahradě

Příroda - v přírodě a na zahradě